Essentiële astma-medicijnen voor kinderen zijn nauwelijks te krijgen

zorg

Opnieuw is er een nijpend tekort aan een essentieel geneesmiddel voor jonge kinderen. Salbutamol aerosol, het meest gebruikte ‘pufje’ door mensen met astma, is nauwelijks meer te krijgen in de apotheken.

Volgens de Long Alliantie Nederland (LAN) is er in de meeste apotheken nog maar een voorraad van maximaal twee weken. Ook aan andere vormen van inhalatiemedicatie ontstaan nu tekorten. In totaal gebruiken ruim een half miljoen Nederlanders de medicijnen, die zij zeker in het hooikoortsseizoen niet kunnen missen.

De tekorten zijn nog het meest problematisch voor de 85 duizend kinderen onder de 6 jaar die afhankelijk zijn van de medicijnen om benauwdheidsaanvallen de kop in te drukken. Zij gebruiken de medicatie in de vorm van een spray, omdat zij nog niet genoeg kracht hebben om een medicijn in poedervorm goed te inhaleren.

Artsen, apothekers en patiëntenorganisaties hebben daarom nu een vervangingsschema opgesteld, zodat voor de weinige sprays die nog beschikbaar zijn alleen de jongste kinderen in aanmerking komen. 6-plussers zullen de komende weken waar mogelijk met poedermedicatie moeten zien door te komen. Het betekent dat veel kinderen voor het eerst de poedermiddelen moeten leren gebruiken.

‘Belangrijk medicijn’

De impact van het tekort moet niet worden onderschat, zegt Lissy de Ridder, kinderarts in het Erasmusmc in Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. ‘Dit is een belangrijk medicijn voor de vele kinderen die astma hebben. Benauwdheid moet je goed behandelen, de kans dat het anders erger wordt is groot. Het liefst handel je meteen als de benauwdheid opkomt, dan komt het medicijn het best op de plek waar het moet zijn.’

Waar de tekorten precies vandaan komen is onduidelijk, zegt Nicole Hunfeld, ziekenhuisapotheker en bestuurslid van apothekersorganisatie KNMP. ‘De oorzaken zijn vaag, we krijgen daar weinig informatie over.’ Bovendien zit er steeds minder lucht in de medicijnmarkt. Zodra er aan één medicijn een tekort is en apothekers noodgedwongen hun heil zoeken bij alternatieven, ontstaan ook daar leveringsproblemen, waardoor de medicijntekorten verder dominoën. Hunfeld: ‘In het vervangingsschema geldt Salbutamol Redihaler als het eerste alternatief, maar ook voor dat middel ontstaan nu problemen.’

Hoe lang de tekorten nog duren, is ook niet duidelijk. De Ridder: ‘Voor de jongste kinderen zijn er geen alternatieven. Het kost nu heel veel tijd om te zorgen dat de medicatie precies terechtkomt bij de kinderen die de middelen het hardst nodig hebben. Tot nu toe lukt dat, maar het is wel alle zeilen bij zetten.’

Buitenland

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft inmiddels toestemming gegeven aan apothekers om het middel uit het buitenland te importeren. Dat biedt maar zeer beperkt verlichting, zegt Hunfeld. ‘We horen dat daar dezelfde problemen spelen.’

Het is dit jaar al het tweede grote tekort aan basale, maar o zo belangrijke medicijnen voor kinderen. Ook verschillende vormen van antibiotica voor kinderen, zoals drankjes met amoxicilline, zijn maar zeer beperkt beschikbaar. ‘Het is moeilijk dokteren in deze tijd’, zegt De Ridder. ‘Al die tekorten kosten veel tijd en energie die we niet aan de patiënten kunnen besteden.’

Bron

Deel dit bericht