Erasmus MC opent een leefstijlzorgloket

Gezond leven

Het Erasmus MC heeft sinds kort een leefstijlzorgloket. Specialisten kunnen patiënten die al onder behandeling zijn in ons ziekenhuis daarheen verwijzen als zij baat hebben bij begeleiding op het gebied van een gezondere leefstijl. Dat meldt het Erasmus MC.

Ongezonde leefstijl, roken en overgewicht zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. Tot op heden is hier echter weinig aandacht voor in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Het leefstijlzorgloket brengt hier verandering in.

Voorkomen

Initiatiefnemer is hoogleraar Obesitas Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog in het Erasmus MC en werkzaam op de afdeling Interne Geneeskunde. ’De zorg staat op dit moment enorm onder druk. Met z’n allen worden we ouder maar wel zieker. De helft van de Nederlanders heeft overgewicht en 14 procent obesitas.’

Wetenschappers weten uit onderzoek dat overgewicht verband houdt met ruim tweehonderd aandoeningen, waaronder diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten. ‘Ook houdt het verband met verschillende vormen van kanker, ernstiger beloop van infecties zoals corona, depressie en onvruchtbaarheid,’ stelt Van Rossum.

Nu zijn we alle – ruim tweehonderd – aandoeningen die worden veroorzaakt of verergerd door obesitas aan het behandelen. Bijvoorbeeld met medicatie of operaties, vervolgt ze. ‘Maar wat we zouden móeten doen, is meer inzetten op zorg gerelateerde preventie. Dat betekent dat we gezonde leefstijl onderdeel maken van de reguliere behandeling.’

Dat laatste hoeft meestal niet in het ziekenhuis plaats te vinden. ‘Maar het ziekenhuis kan wel zorgen voor een goede toeleiding naar leefstijlzorg of sociale hulp dichtbij huis. Dat gebeurt met dit leefstijlzorgloket’, aldus Van Rossum.

Juiste zorg

In het leefstijlzorgloket ontvangen leefstijlzorgcoördinatoren patiënten van afdelingen als Interne Geneeskunde, Cardiologie en Leverziekten. De coördinatoren voeren een intake en metingen uit en gaan vervolgens samen met de patiënt op zoek naar een leefstijlbehandeling die past bij hun wensen en behoeften. Waar mogelijk in de nabije omgeving van hun huis.

Bron

Deel dit bericht