Eigen risico zakt naar 165 euro: gezonde Nederlander betaalt de prijs

zorg

Met de verlaging van het eigen risico in de zorg doet de nieuwe regeringscoalitie een groter beroep op onze solidariteit. Want voor iedereen gaat de zorgpremie omhoog. Wie hebben iets aan deze maatregel?

Het eigen risico blijft de komende twee jaar 385 euro. Vanaf 2027 gaat dat bedrag omlaag naar 165 euro. Bovendien hoeven patiënten per behandeling niet meer dan 50 euro zelf te betalen. De kosten: 4,3 miljard euro in 2027 en vanaf 2029 jaarlijks 5 miljard euro.

Het kabinet hoopt dat minder mensen zorg zullen mijden vanwege de hoge kosten. Maar wat gaat dit voor de portemonnee betekenen? Gezondheidseconoom Wim Groot laat er een rekensom op los.

Als het eigen risico omlaaggaat, valt iets minder dan 2 miljard euro aan inkomsten weg. Dat geld moet ergens vandaan komen. Voor een deel krijgen alle bijna veertien miljoen Nederlanders die voor een zorgverzekering betalen de rekening. Zij gaan meer premie betalen. ,,Dan kom je op ongeveer 130 euro uit’’, becijfert Groot. Oftewel, iets meer dan 10 euro extra per maand. ,,Ze willen dat bedrag voor een deel compenseren door de loonbelasting te verlagen, maar of mensen die link leggen valt te bezien. Zij zullen denken: het kabinet jaagt ons weer op kosten, want de premie gaat omhoog.”

En die kosten kunnen zelfs verder oplopen als óók de zorgkosten stijgen. Want als minder mensen zorg mijden, kan er meer vraag komen. Het kabinet verwacht dat dat nog eens zo’n 1,5 miljard euro gaat kosten. Omgerekend zou ons dat zo’n 107 euro per jaar kosten, bijna 9 euro per maand.

Maar of die bedragen rechtstreeks op onze zorgpremie komen, is de vraag. Een deel van onze zorgkosten wordt namelijk rechtstreeks ingehouden via ons loon. Mogelijk komt daar de verhoging (of een deel ervan) terecht. ,,Het kan dat het bedrag dan inkomensafhankelijk wordt”, zegt Aad de Groot, directeur van zorgverzekeraar DSW.

Wie profiteert van de verlaging van het eigen risico?

Onderaan de streep hebben vooral mensen die veel zorg gebruiken voordeel van het plan van de nieuwe coalitie. Zij zijn nu elk jaar hun volledige eigen risico kwijt. Overigens gaat het dan niet per se om patiënten met de kleinste portemonnee. ,,Mensen met de smalste beurs zijn al beschermd. Ze krijgen zorgtoeslag en krijgen betalingsvrijstellingen via gemeenten. Zij hebben hier geen voordeel van”, verklaart gezondheidseconoom Xander Koolman. Iedereen met een inkomen daarboven profiteert wel.

Gezonde mensen gaan juist meer betalen

Gezonde mensen die nauwelijks zorg gebruiken, gaan juist meer zorgpremie betalen en profiteren niet. ,,We gaan met meer mensen die verlaging van het eigen risico betalen. Dat is een verschuiving van geld. Mensen die gezond zijn, moeten solidairder zijn met mensen die veel zorg nodig hebben”, vat Koolman samen.

Toch is de volledige rekensom nog lastig te maken. Juist omdat het kabinet via meer maatregelen de lasten wil verlagen. In dat hele pakket verwacht Marco Varkevisser, hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat uiteindelijk toch vooral ongezonde mensen met een laag inkomen profiteren. ,,Het kabinet wil de loonbelasting met name in de eerste schijf, dus bij de lagere inkomens, verlagen.”

Desalniettemin betwijfelt deze hoogleraar wat het kabinet met de verlaging van het eigen risico gaat bereiken. ,,Het is een grof instrument waar vele miljarden euro’s mee zijn gemoeid. Wat ga je hier precies mee oplossen, tegen welke prijs? Je verlaagt vooral de financiële drempel om meer zorg te consumeren. Dit is in de zorg niet het grootste probleem voor de toekomst. Dat is de toegankelijkheid en betaalbaarheid”, zegt hij. Want nu al is er niet genoeg zorgpersoneel om alle patiënten te helpen, stijgen de zorguitgaven hard en zijn er soms flinke wachttijden.

Komen zorgmijders nu wel met vragen?

Die toegankelijkheid komt misschien zelfs meer onder druk. Tenminste, als zorgmijders daadwerkelijk om zorg gaan vragen. Al vraagt DSW-directeur De Groot zich dat af. ,,Er is nog steeds een eigen risico van 165 euro. Die drempel blijft.” Hij had juist liever gezien dat er een streep ging door de zorgtoeslag en mensen een premie gaan betalen op basis van inkomen. ,,Het is zo’n raar construct dat je je zorgpremie moet betalen en dan weer geld terugkrijgt via de zorgtoeslag. Ik vind dit een gemiste kans.”

Andere zorgverzekeraars wagen zich nog niet aan uitspraken over de plannen. Zij willen eerst weten wat de maatregelen daadwerkelijk voor patiënten gaan betekenen.

Bron

Deel dit bericht