Eerste Kamer eist inspraak bij nieuwe coronaregels

zorg

Als het kabinet zich genoodzaakt ziet om opnieuw coronamaatregelen in te voeren, wil de Eerste Kamer niet langer buitenspel worden gezet. Een ruime meerderheid eist dat in de nieuwe coronawet wordt vastgelegd dat ook de senaat haar fiat aan bijvoorbeeld een mondkapjesplicht of horecasluiting moet geven.

Volgens de tijdelijke coronawetten waarop het kabinet zijn aanpak van het coronavirus stoelde, hoefden afzonderlijke coronamaatregelen enkel aan de Tweede Kamer te worden voorgelegd. Dat de Eerste Kamer zich aan die constructie stoorde, werd afgelopen mei al duidelijk: toen hield zij de vijfde verlening van de tijdelijke wet, van weer drie maanden, tegen.

Nu roept vrijwel de voltallige oppositie in de Eerste Kamer het kabinet op om de rol van de senaat te verankeren in de permanente coronawet. De partijen willen bovendien dat de bevoegdheid om maatregelen te treffen tegen een corona-uitbraak altijd tijdelijk is. Het huidige wetsvoorstel geeft het kabinet zo’n bevoegdheid voor onbepaalde tijd. Alleen de handtekening van de SGP ontbreekt onder de brief.

De nieuwe coronawet is in feite een wetswijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Momenteel ligt de nieuwe versie ter advisering bij de Raad van State. Na het zomerreces van beide Kamers zal het wetsvoorstel parlementair behandeld worden.

Permanente coronawet

Als het kabinet niet aan de zorgen van de oppositiepartijen tegemoetkomt, is steun voor de permanente wet onwaarschijnlijk, waarschuwt senator Peter Nicolaï (Partij voor de Dieren). Hij heeft de brief heeft opgesteld. Omdat de oppositiepartijen samen 41 van de 75 zetels innemen, zou de wet in dat geval stranden.

GroenLinks-fractievoorzitter Margreet de Boer noemt de brief die zij mede ondertekend heeft ‘heel belangrijk’. De maatregelen die het kabinet invoert kunnen grondrechten beperken, zegt zij tegenover Trouw, dat de aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid gerichte brief in handen heeft. ‘De gemene deler van deze brief is dat wij iets te zeggen willen houden over zo’n ingrijpende beslissing.’

De Eerste Kamer is niet de eerste die forse kritiek uit op de nieuwe coronawet. Zo vinden het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad dat de wet te snel in elkaar is gezet. NGB-voorzitter Liesbeth Spies, tevens burgemeester van Alphen aan den Rijn, noemde de wet ‘onverstandig en niet helder’.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft al eerder erkend dat de wet een spoedklus is geworden. Het kabinet vreest voor een opleving van het coronavirus in het najaar en wil graag voor die tijd een wettelijke basis hebben om weer in te kunnen grijpen.

Bron

Deel dit bericht