Een huis huren in 2024: dit verandert er dit jaar

Huren

Op 1 januari verandert er niet alleen het een en ander voor mensen die een woning willen kopen. Ook woninghuurders krijgen te maken met andere regels. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

De huurtoeslag wordt in 2024 verhoogd. Dat betekent dat alle mensen die huurtoeslag ontvangen er ruim 30 euro euro per maand op vooruitgaan.

Gemeenten kunnen inwoners van hun eigen stad of dorp die een woning willen huren vanaf 1 januari voorrang geven. Dat betekent dat mensen die al in de gemeente wonen makkelijker een woning kunnen krijgen dan mensen van buiten de gemeente.

Ook kunnen gemeenten voorrang geven aan mensen met een beroep dat hard nodig is. Denk aan onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten. Dit was in sommige gemeenten al mogelijk, maar de nieuwe wetgeving maakt dit makkelijker.

In het nieuwe jaar moeten alle gemeenten een meldpunt hebben voor ongewenst verhuurgedrag. Hier kunnen huurders terecht met klachten over het gedrag van degene van wie zij een huis huren. Dat maakt het voor de gemeente makkelijker om in actie te komen als er regels worden overtreden.

De huren van vrijesectorwoningen zullen tussen tot 1 mei met maximaal 5,5 procent stijgen. Dat komt doordat de jaarlijkse huurverhoging tot 1 mei is gekoppeld aan de inflatie. Er wordt nog gekeken of dit na 1 mei wordt doorgezet.

Voor jongeren wordt het makkelijker om te blijven wonen in de huurwoning van hun overleden ouders. Voorheen moesten wezen vaak het huis uit na het overlijden van de ouder of ouders bij wie zij woonden. Nu mag je het huurcontract van je ouders overnemen tot je 28 jaar bent. Dit geldt wel alleen voor mensen die bij een woningcorporatie huren.

Bron

Deel dit bericht