Doorlooptijden nieuwe, dure geneesmiddelen in online dashboard

zorg

Op het online Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen kunnen patiënten, artsen en farmaceuten de vergoedingsstatus van een duur en nieuw geneesmiddel op de Nederlandse markt opzoeken. Zo kunnen ze er zien hoe ver in het vergoedingsproces een middel zit, nog voor eventuele vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering is afgesproken. Dit draagt bij in de transparantie van het proces van toelating tot verzekerde zorg, meldt Rijksoverheid.

De meeste medicijnen in Nederland zitten in het basispakket. Maar de duurdere geneesmiddelen die nieuw op de markt verschijnen, komen in de sluis terecht. Het middel wordt hier eerst beoordeeld door Zorginstituut Nederland op basis van de stand van de wetenschap, effectiviteit en prijs. Experts van het Zorginstituut adviseren de zorgminister over het vergoeden van een middel of niet, waarna deze kan besluiten om te onderhandelen over het middel zodat dit vergoede zorg kan worden.

Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen

In het Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen is de status hiervan te controleren en kan iedere geïnteresseerde zien of er een aanvraag voor vergoeding is ingediend, of deze inmiddels al wordt beoordeeld of dat er prijsonderhandelingen gaande zijn. Nieuwe, dure medicijnen zijn te vinden op ziektebeeld of middelensoort, waarna kan worden doorgeklikt naar de gezochte medicatie.

Bron

Deel dit bericht