Doorbraak in behandeling van patiënten met nierfalen

zorg

Europees onderzoek bewijst dat een nieuwe dialysebehandeling bij nierfalen de kans op overlijden met 23 procent verkleint ten opzichte van de standaardbehandeling. De verwachting is dat dit onderzoek, geleid door wetenschappers van UMC Utrecht, grote veranderingen in de dialysewereld teweeg zal brengen.

Op dit moment overlijdt jaarlijks 10 procent van de nierpatiënten die afhankelijk zijn van een zogenoemde hemodialysebehandeling. Dat komt doordat de machine die de functie van de menselijke nier overneemt, niet zo effectief is als een gezonde nier in het verwijderen van afvalstoffen. Een gezonde nier functioneert immers 24 uur per dag, een dialysemachine drie keer per week, vier uur per sessie.

Een nieuwe methode, hemodiafiltratie, kan binnen hetzelfde tijdsbestek meer afvalstoffen verwijderen. Hemodiafiltratie is een aangepaste vorm van dialyse waarbij de afvalstoffen naast door diffusie ook via een drukverschil gefilterd worden.

De vraag was of dat een verschil maakte in de levensverwachting. Met bijna een kwart minder kans op overlijden is het antwoord ‘ja’, zo blijkt nu uit het Europese onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine.

Europese samenwerking

Het Europese onderzoek, genaamd Convince, is uitgevoerd in acht landen door acht onderzoeksinstituten in 61 medische centra. In een gerandomiseerd gecontroleerde trial werden de dialysemethodes onder 1360 patiënten met nierfalen getest. Vervolgens werd de kans op overlijden tussen beide behandelgroepen vergeleken.

“Persoonlijk vind ik het een doorbraak voor de nierpatiënten”, zegt de Utrechtse onderzoeksleider en nefroloog Peter Blankestijn. “Zeker omdat deze methode niet om meer tijd vraagt. De aanpassingen aan de behandeling zijn niet vreselijk ingewikkeld en kunnen op grote schaal worden toegepast.”

Rob van Kruijsdijk, internist-nefroloog aan het Radboudumc en niet betrokken bij het onderzoek, zou het niet verrassend vinden als de publicatie leidt tot “een aanzienlijke verandering in de dialysewereld”.

“Op basis van vorige onderzoeken bestonden er bij aardig wat artsen nog twijfels over de nieuwe dialysemethode. Deels zeker in Nederland, maar in de Verenigde Staten wordt de nieuwe behandeling ook nog nauwelijks toegepast. Ik denk dat dit onderzoek die twijfels weg zal nemen en dat hemodiafiltratie de nieuwe standaard wordt.”

Goed nieuws dus voor duizenden patiënten in Nederland en wereldwijd. Nierfalen is met ruim 6000 dialysepatiënten in Nederland en vier miljoen in de wereld een veelvoorkomende chronische aandoening. Dat aantal zal met de vergrijzing naar verwachting toenemen.

Kwaliteit van leven

In sommige gevallen kan een niertransplantatie een langdurige oplossing bieden waardoor mensen langer leven en niet bijna dagelijks aan de dialyse hoeven. Maar een aanzienlijke groep mensen zal voor de rest van hun leven afhankelijk zijn van de dialyse.

Een ander belangrijk punt dat nu wordt onderzocht is dan ook de vraag of de nieuwe dialysemethode leidt tot een betere kwaliteit van leven. Onderzoekers van de Berlijnse Charité-universiteit concentreren zich als onderdeel van het Europese onderzoeksproject op dit aspect. Eind dit jaar worden die resultaten verwacht.

Bron

  • https://nos.nl/artikel/2479154-doorbraak-in-behandeling-van-patienten-met-nierfalen

    Dit bericht verscheen ook op: nos.nl

Deel dit bericht