Corporaties pakken in jaar tijd 30.000 slecht geïsoleerde huizen aan

Huren

De woningcorporaties hebben het afgelopen jaar ruim 30.000 slecht geïsoleerde huizen verduurzaamd of vervangen door nieuwbouw. Het gaat om woningen met een energielabel E, F of G. Er zijn nu nog ruim 250.000 slecht geïsoleerde woningen over.

Dit blijkt uit het zogenoemde Benchmarkonderzoek dat de vereniging van woningcorporaties, Aedes, jaarlijks houdt onder de leden.

Het tempo van de verduurzaming moet de komende jaren nog verder omhoog tot ruim 35.000 woningen per jaar. De corporaties hebben afgesproken dat ze eind 2028 geen sociale huurwoningen meer hebben met een E-, F- of G-label. Ze krijgen meer ruimte om te investeren doordat het Rijk de zogenoemde Verhuurdersheffing – een belasting voor de verhuurders van sociale huurwoningen – afschaft.

 

Groot onderhoud

De corporaties hebben op dit moment ruim twee miljoen sociale huurwoningen. Daarvan zijn er nog ruim 250.000 slecht geïsoleerd. Dat waren er dus ruim 280.000.

Corporaties koppelen de verduurzaming vaak aan het uitvoeren van groot onderhoud. Zij hebben het afgelopen jaar hun investeringen in het verbeteren van huizen met bijna 9 procent verhoogd. In totaal is hiervoor 8,1 miljard euro uitgetrokken.

 

Zonnepanelen

Ruim 80 procent van de corporatiewoningen is nu uitgerust met zeer zuinige cv-ketels. Het percentage huizen met zonnepanelen is het afgelopen jaar gestegen van 13 naar ruim 16. Ook is veel geïnvesteerd in vloer-, gevel- en dakisolatie. Ruim een miljoen sociale huurwoningen hebben nu een energielabel B of hoger.

Bovendien is door nieuwbouw het aandeel zeer goed geïsoleerde woningen (Label A++ of hoger) toegenomen van 30.000 tot ruim 44.000. Voor alle huurwoningen samen is door de verbetering 2 procent minder energie nodig.

 

Fors omhoog

De corporaties bouwden het afgelopen jaar ruim 17.000 nieuwe woningen, bijna 2000 meer dan vorig jaar. Met het Rijk is afgesproken dat de nieuwbouw de komende jaren fors omhoog gaat. Tot en met 2030 moeten de corporaties 300.000 nieuwe huurwoningen realiseren. Het gaat dan om 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 huizen met een middenhuur van rond de 1000 euro per maand.

 

Optimistisch

Ondanks tekorten aan bouwpersoneel en bouwmaterialen en stikstofproblemen blijft voorzitter Martin van Rijn van Aedes optimistisch over de nieuwbouwplannen. ”We moeten het wel samen doen met andere partijen. We moeten bijvoorbeeld wel voldoende bouwlocaties krijgen”, zegt hij.

Het afgelopen jaar daalden de gemiddelde kosten om een corporatiewoning te bouwen met 4 procent, maar dat wil niet zeggen dat nieuwbouw goedkoper is geworden. Volgens Aedes werden vooral kleinere woningen gebouwd, die goedkoper zijn. Dat verhult dat er sprake is van een stijging van de bouwkosten.

Bron

Deel dit bericht