Bezwaar tegen bouwplannen wordt moeilijker

Huren

Het kabinet ziet mogelijkheden om de woningbouw in Nederland aanzienlijk te versnellen. Procedures kunnen volgens verantwoordelijk minister Hugo de Jonge met jaren worden bekort, door stappen tegelijkertijd te zetten in plaats van achter elkaar. Opvallend is dat hij ook de inspraak wil beperken om extra maanden te winnen.

De Jonge schrijft dit in een plan van aanpak dat hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij denkt dat versnelling van de procedures noodzakelijk is om de bouw van 900.000 woningen mogelijk te maken in de periode tot en met 2030.

Op dit moment duurt de ontwikkeling van een woningbouwproject gemiddeld tien jaar. Dat is te lang voor mensen die met smart zitten te wachten op een woning, vindt de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. ”Het moet en kan korter”, schrijft hij. ”We zien in de praktijk ook woningprojecten die binnen drie jaar worden ontwikkeld. Daar willen we een voorbeeld aan nemen”.

Snelkookpan-sessies

De Jonge heeft onderzoek laten doen naar de oorzaken van vertraging van woningbouwprojecten. Daarbij kwam naar voren dat vooral tijdens de planvorming veel tijd wordt verloren. Het gaat gemiddeld om zes jaar. Door tijdens de planvorming stappen tegelijk te zetten in plaats van achter elkaar, moet veel tijd worden gewonnen. Dat kan volgens De Jonge jaren schelen.

Het is de bedoeling dat er een soort ‘snelkookpan-sessies’ komen. Daarbij worden rekenen, tekenen, onderzoeken, het betrekken van belanghebbenden en het juridisch vastleggen van afspraken meer gelijktijdig en in samenhang uitgevoerd. De Jonge wil dat uitproberen bij vijf woningbouwprojecten.

Onderdeel van het versnellingsplan is ook het zo veel mogelijk standaardiseren van bouweisen. ”Voor elk project gelden andere eisen en verplichtingen. Dit kost tijd en geld”, schrijft De Jonge. Hij wil de standaardisatie vastleggen in landelijke regelgeving. Ook duurzaamheidseisen worden algemener, met minder ruimte voor uitzonderingen. Dat scheelt volgens de minister tijd en draagt bij aan het opschroeven van de bouwproductie. Het maakt het ook gemakkelijker om prefabwoningen in de fabriek te maken, waardoor ook het bouwproces kan worden versneld.

Beroepsprocedures korter

Minister De Jonge hoopt verder maanden te winnen door de beroepsprocedures tegen bouwplannen te bekorten. Het is de bedoeling dat als de gemeente een bezwaar afwijst de tegenstander nog maar één keer in beroep kan gaan bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land.

Nu kan de bezwaarmaker eerst naar een lagere rechter en daarna nog eens in beroep bij de Raad van State.

De Jonge: ”Je ziet bij tal van projecten op dit moment een not-in-my-backyard-houding. Dat moeten we willen doorbreken met elkaar. De stem van de mensen die dingen niet willen, wordt nu zoveel beter gehoord dan de stem van de woningzoekende.”

In zijn plan van aanpak pleit De Jonge voor een intensieve samenwerking tussen provincies, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen zoals bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Hij wil dat er regionale ‘versnellingstafels’ komen, die bestaan uit onafhankelijke deskundigen. Zij kunnen helpen bij het oplossen van problemen die de bouw kunnen vertragen. Voor problemen op landelijk niveau moet begin dit jaar al een landelijke versnellingstafel komen.

Bron

Deel dit bericht