Betrouwbare informatie nodig over risico op hart- en vaatziekten na de overgang

Gezond leven

Het risico op hart- en vaatziekten neemt bij vrouwen vanaf de overgang snel toe. Een goede leefstijl kan dit risico verminderen. Vrouwen willen graag meer informatie over dit toegenomen risico, maar voelen zich niet altijd serieus genomen door hun huisarts. Zorgverleners geven op hun beurt aan specifieke kennis en richtlijnen te missen. Zowel zorgprofessionals als vrouwen rond de overgang pleiten voor een laagdrempelig spreekuur, met zorgverleners die expertise hebben op het gebied van overgang, voeding en bewegen. Dat meldt Nivel.

Eerder onderzocht het Nivel, aan de hand van een literatuurstudie en met subsidie van de Hartstichting, effectieve leefstijlinterventies voor vrouwen rond de overgang. Deze interventies bespraken we in focusgroepen met de doelgroep en zorgverleners. Zowel vrouwen als zorgverleners uit de eerste lijn (huisartsen, diëtiste en fysiotherapeuten) bleken informatie tekort te komen.

Zorgverleners missen richtlijnen speciaal voor vrouwen rond de overgang

Huisartsen gaven aan specifieke kennis van de overgang en bijbehorende gezondheidsproblemen te missen en vinden de richtlijnen achterhaald, met name rondom hormoonsuppletie. Diëtisten zien dat veel vrouwen rond de overgang moeite hebben met afvallen. Zij zouden daarom graag een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn hebben voor deze specifieke groep cliënten. En ook uit gesprekken met fysiotherapeuten blijkt dat zij geen richtlijnen hebben die specifiek gericht zijn op vrouwen rond de overgang.

“Consultatiebureau” met expertise in overgang, voeding en bewegen

De zorgprofessionals die aan de gesprekken deelnamen, vinden dat er meer bewustwording en kennis over het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen rond de overgang moet komen, zowel bij zorgverleners als bij vrouwen zelf. Zorgprofessionals én vrouwen pleiten voor een laagdrempelig spreekuur of voor speciale voorlichtingsbijeenkomsten in de huisartsenpraktijk, met verschillende deskundigen en disciplines. Ook kwam het idee naar voren van een soort “consultatiebureau”, waar verschillende experts op het gebied van overgang, voeding en bewegen samen toegankelijk zijn.

Bron

Deel dit bericht