Behoefte aan een zorgstrategie voor de langere termijn

zorg

“De roep om een zorgstrategie voor de langere termijn zwelt aan. Deze tijd dwingt anders na te denken over de zorg. Geen halve maatregelen, geen pleisters plakken, maar een grondige verandering. Dat is wat de zorg nu nodig heeft”, dat zegt Aad de Groot, directeur van DSW Zorgverzekeraar. “Daarom is het belangrijk om opnieuw kritisch naar de zorg te kijken. De zorg moet namelijk goed voorbereid worden op steeds veranderende situaties.” Dat meldt ANP Expert Support.

Flexibiliteit, daadkracht en samenwerking zijn noodzakelijk. Met tijd en aandacht voor patiënt én zorgmedewerker. We hebben organisaties nodig die het belang van de gezondheidszorg boven het eigenbelang stellen. Er moet kritisch gekeken worden of een regel, protocol of eis het belang van de zorg daadwerkelijk dient. Zorgmedewerkers moeten weer vertrouwen krijgen en het niet onnodig moeilijk worden gemaakt met bureaucratie en regeldruk.

Bekostiging

Maar ook de bekostiging van ziekenhuizen moet veranderen. Kritieke functies, zoals de ic, de spoedeisende hulp en de geboortezorg, lenen zich namelijk niet voor marktwerking. Zorgpartijen moeten daarom de ruimte krijgen om regionaal samen te werken. Laten we teruggaan naar waar het uiteindelijk om gaat: een gezonde zorg. Zorg die betaalbaar is, maar dan wel onbetaalbaar van waarde.

In de zorg heerste de afgelopen twintig jaar het idee dat het beter en efficiënter is om de zorg te concentreren in steeds groter wordende ziekenhuizen. Daarom werd het aantal bedden verminderd. Spoedeisende hulp, verloskunde en intensive care werden uit het ziekenhuis gehaald en soms werden zelfs hele ziekenhuizen gesloten. Dit doorgeschoten denken in groot, groter, grootst heeft de flexibiliteit uit het systeem gehaald.

Bron

Deel dit bericht