Amsterdam speurt naar loden leidingen

Gezond leven

In woningen die gebouwd zijn vóór 1960 kunnen nog loden waterleidingen aanwezig zijn. De gemeente Amsterdam start nu met huisbezoeken om deze loden leidingen op te sporen.

Samen met Stichting !Woon gaat de gemeente Amsterdam in eerste instantie langs bij 2400 woningen in twaalf woonblokken. Dit omdat er loden leidingen zijn gevonden in andere woningen in deze blokken.

Gevaarlijk voor jonge kinderen

Vooral zwangere vrouwen en jonge kinderen tot en met zeven jaar moeten oppassen voor drinkwater uit loden leidingen. Als ongeboren of jonge kinderen te veel lood binnenkrijgen, kan dit leiden tot hersenschade.

Niet alleen in Amsterdam

Lood in drinkwater is niet alleen een Amsterdams probleem. In alle provincies (op Flevoland na) zijn er nog woningen van vóór 1960 die loden leidingen kunnen hebben. De Gezondheidsraad schat dat het landelijk gezien om honderd- tot tweehonderdduizend woningen gaat.

Roep om landelijk verbod

Een te hoge concentratie lood in het drinkwater geldt weliswaar als een ‘gebrek aan de woning’ dat verholpen moet worden, maar loden leidingen zélf zijn nog niet verboden. Dat maakt het lastig om af te dwingen dat verhuurders loden leidingen daadwerkelijk verwijderen. Samen met Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven pleit de gemeente Amsterdam bij het ministerie voor een landelijk verbod.

APK voor woningen

Het opsporen van loden leidingen kan onderdeel zijn van een ‘APK voor woningen’. De Woonbond is voorstander van een woning-APK die ook checkt op de veiligheid van andere installaties.

Bron

Deel dit bericht