De winactie wordt georganiseerd door Stichting Nationaal Huurders Collectief (hierna; “Huurdersvoordeel.nl”).

Deelname actie

 1. Deelname aan de winactie is kosteloos.
 2. Deelname vindt automatisch plaats wanneer je in 2023 gebruikmaakt van de collectieve zorgverzekering van Huurdersvoordeel.nl
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. Medewerkers van Huurdersvoordeel.nl zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 4. Huurdersvoordeel.nl is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Duur van de actie

 1. De actie loopt van 15 november 2022 t/m 31 januari 2023.

Prijzen

 1. Hoofdprijs: 1x de jaarpremie van de zorgverzekering 2023 (met een maximale waarde van € 2.500,00).
 2. 50x een boodschappenpakket ter waarde van € 50,00.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van de hoofdprijs wordt gekozen op 31 januari 2023.
 3. De 50 winnaars van een boodschappenpakket worden gekozen in de periode van 12 december 2022 t/m 31 januari 2023. In die periode wordt 50 dagen lang iedere dag 1 boodschappenpakket verloot.
 4. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht. De winnaar wordt per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld.
 5. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 6. De winnaar van een actie geeft uitdrukkelijk toestemming om met naam en foto vermeld te worden op de website en social media kanalen van Huurdersvoordeel.nl
 7. Huurdersvoordeel.nl is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 8. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 9. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Huurdersvoordeel.nl nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.